Funkcia internej poznámky slúži primárne pre obsluhu realitného systému, interná poznámka sa nezobrazuje nikde na web stránke a ani sa neexportuje na realitné portály.

Pre zobrazenie internej poznámky je potrebné kliknúť v detaile inzerátu na tlačidlo INTERNÁ POZNÁMKA.

Po kliknutí sa Vám zobrazí zoznam voliteľných položiek a textové pole, ktoré slúži na internú poznámku.

Základné funkcie realitného systému.

Späť