Pridanie obrázkov je možné po prvom uložení inzerátu, keď sa Vám na pravej strane zobrazí lišta Obrázok inzerátu.

Pre nahranie obrázkov z Vášho PC je potrebné kliknúť na zelené tlačidlo, ktoré Vám zobrazí obsah Vášho PC.

Po nahratí obrázku, máte možnosť zobraziť náhľad obrázka, upraviť poradie obrázka, upraviť názov, alebo vymazať obrázok.

  • Pre zobrazenie náhľadu je potrebné kliknúť na šípku nadol a zobrazí sa náhľad.
  • Pre zmenu poradia, je potrebné kliknúť a držať ikonu dvoch šípok. Následne je možné ťahom posunúť obrázok na správnu pozíciu.
  • V prípade, ak chcete obrázok premenovať, tak kliknite na ikonku pera a zobrazí sa Vám kontextové menu na úpravu.
  • Pre odstránenie obrázka, kliknite na červenú ikonu koša.

Základné funkcie realitného systému.

Späť